SIC

Lidé

Ing. Martin Vančura

Filio VančuraV oboru od roku 1995 (při studiu). V trvalém pracovním poměru od r. 2001 ve společnosti Kovárna VIVA a.s. Nejdříve jako referent nákupu hutního materiálu, později jako ekonomický referent a od roku 2004 pracoval na pozici vedoucího útvaru ekonomiky, finance, personalistiky a správy, později ve funkci finančního ředitele. Od 1. 5. 2015 do 30.06.2016 výkonný ředitel společnosti, místopředseda představenstva ve firmě Kovárna VIVA a.s.

Ing. Lenka Horáková

Martin KraváčekV oboru řízení lidských zdrojů od roku 1995 (při studiu). V trvalém pracovním poměru od roku 2000 ve společnosti MITAS a.s. Nastoupila na pozici personalistky, po roce se stala vedoucí personálního oddělení, kde se podílela na nastavení všech personálních procesů ve společnosti.
Během rodičovské dovolené se věnovala firemnímu poradenství v oblasti personalistiky. Dva roky pak byla vedoucí centra pro začínající podnikatele, věnovala se konzultacím při tvorbě podnikatelských plánů, spoluvytvářela internetový portál ipodnikatel.cz. V roce 2012 nastoupila do společnosti Kovárna VIVA a.s., kde se podílela na nastavení personálních systémů souvisejících s nárůstem počtu zaměstnanců a rozvojem firmy. Klíčovým projektem byla implementace standardu Investors in People, ve kterém firma dosáhla stříbrného ocenění. Za svůj přístup k zaměstnancům pak byla firma oceněna v soutěži Zaměstnavatel roku (2. místo ve Zlínském kraji, 5. místo v rámci České republiky u firem do 500 zaměstnanců).