SIC

Dotační projekty

Poradenství pro inovace SIC

Konstrukce

Číslo projektu: 6.1 P01/126
Období realizace: 1.4.2009 – 31.1.2010
Realizován v rámci 1. výzvy programu Poradenství v OPPI
Cíl projektu: zpracování studie, která společnosti doporučí jak inovovat v současnosti nabízené služby a tím poskytnout potenciálním zákazníkům vyšší přidanou hodnotu a v návaznosti na tom si zajistit trvalé dodavatelsko-odběratelské vztahy. Výstupem projektu je zpracovaný podnikatelský záměr a rozpracování ekonomiky projektu ve vztahu k hospodaření firmy.
Výstup projektu: Především se jednalo o doporučení orientace se na školící aktivity, výzkum a vývoj a jejich propojení. V rámci realizovaných opatření se podařilo firmě v roce 2009 skoro desetinásobně zvýšit obrat a šestinásobně zvýšit zisk. Většina navrhovaných doporučení je již realizována.
Celkový rozpočet: 400 000,- Kč
Schválená výše dotace: 50%
Proplacená dotace: 180 000,- Kč

Školicí středisko SIC

Konstrukce

Číslo projektu: 5.2 SS01/286
Období realizace: 4.8.2009 – 31.12.2010
Realizován v rámci 1. výzvy programu Školicí střediska v OPPI
Cíl projektu: vybudování školicího střediska pro společnost Výstup projektu: byla zakoupena vhodná nemovitost, která byla částečné zrekonstruována a modernizována tak, aby naplňovala všechny požadavky pro potřeby školicího střediska.
Po dokončení rekonstrukce bylo středisko vybaveno nezbytným nábytkem, zařizovacími předměty a potřebnou školící technikou.
Celkový rozpočet: 9 000 000,- Kč
Schválená výše dotace: 60%
Proplacená dotace: 5 380 000,- Kč

Inovace a vývoj nových procesů termomechanického a tepelného zpracování zápustkových
výkovků transferem poznatků získaných materiálově-technologickým modelováním

Konstrukce

Číslo projektu: TA02010390
Období realizace: 2012 - 2015
Realizován v rámci 2. výzvy programu ALFA
Cíl projektu: vývoj a optimalizace technologie řízeného ochlazování ocelových zápustkových výkovků, sloužící jako náhrada tepelného zpracování
Hlavní řešitel: Západočeská univerzita v Plzni
Spoluřešitelé: Kovárna VIVA a.s., Strojírenské inovační centrum s.r.o., COMTES FHT a.s., REALISTIC a.s.
Celkový rozpočet projektu: 47 732 000,- Kč
Rozpočet za SIC: 2 160 000,- Kč
Celková dotace: 28 559 000,- Kč
Dotace pro SIC: 960 000,- Kč

Systematizované odborné praxe studentů oborů Sociologie, Andragogika a Politologie a evropská studia - podpora spolupráce UP s podnikatelským, veřejným a neziskovým sektorem

Číslo projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0063
Období realizace: 2011 - 2014
Realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení konkurenceschopnosti studentů Katedry sociologie a andragogiky a Katedry politologie a evropských studií FF UP; navázání a rozvoj dlouhodobých partnerských vztahů za účelem výměny a sdílení informací a poskytování praxí s organizacemi soukromého a veřejného sektoru. V rámci projektu je vytvářena databáze partnerských organizací, organizovány inovativní workshopy, vznikl interaktivní portál pro komunikaci s partnery a studenty (www.youngpower.cz) a jsou poskytovány garantované praxe a stáže.
Celkový rozpočet: 6 898 157,66,- Kč
Proplacená dotace: zatím 0,- Kč
Role v projektu: Partner, podílející se na tvorbě databáze vhodných podniků, tvorba workshopů, odborné konzultace při přípravě evaluačního systému, poskytování praxí a stáží.

CSS SIC

Konstrukce

Číslo projektu: CZ.01.4.04/0.0/0.0/16_077/0009294
Program podpory: ICT a sdílené služby – zřizování a provoz center sdílených služeb, OP PIK
Projekt se zaměřuje na vybudování centra sdílených služeb s orientací převážně na poradenství v oblasti IT, průmyslového inženýrství, personalistiky, financí a účetnictví, a to zejména pro malé a střední podniky, kterým se nedostává kvalifikovaných pracovníků pro dané profese. Těmto zákazníkům budeme schopni nabídnout komplexní outsourcing ve výše zmíněných službách včetně implementace dílčích procesů (např. zavedení standardu Investors in People, bezpapírové kanceláře a další).

Obráběcí centrum SIC

Konstrukce

Číslo projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008387
Program podpory: Technologie, OP PIK
Projekt se zaměřuje především na vybudování a rozvoj špičkové strojírenské firmy v regionu Vsetínsko. Tento projekt bude zaměřen na obrábění, a to zejména zápustkových výkovků a forem pro tváření. Budou nakoupeny moderní technologie, především frézovací centra a soustruhy a související vybavení (SW, manipulace, 3-D měření) v souhrnné hodnotě 43 mil. Kč.